Tronfjell Fredsuniversitet

(CHARTER)

Tronfjell Fredsuniversitet skal være:

  • Et transnasjonalt senter for menneskeheten, hvor mennesket selv står i sentrum, ikke fenomener, religion eller politikk, og som fokuserer på menneskelig integrasjon, menneskeverdighet og menneskemuligheter.
  • Et "humaniversitet" som arbeider for utviklingen av individet—fysisk, mentalt og åndelig—kun gjennom individets egne naturlige ressurser, og som reiser sentrale og universelt menneskelige saker på kollektivt nivå.
  • Et uavhengig senter for fred, som arbeider ut i fra det grunnleggende "grasrot-nivå" at det ikke vil bli noen ytre fred uten indre fred—at det ikke blir noen kollektiv fred uten individuell fred.

Tronfjell Fredsuniversitet trengs:

  • Fordi når de grunnleggende behov (mat, klær, husly) og nødvendigheter (helse, utdannelse, sikkerhet) i livet er tilfredsstilt, trenger vi fremdeles et formål med livet. Det formålet er åndelig tilfredsstillelse—uavhengig av 'ismer' eller religiøse eller ideologiske læresetninger—som er indre og menneskelig universelt, og som forårsaker fullkommenhet i livet.
  • Fordi vi trenger å kjenne oss selv som menneske—fysisk, mentalt og åndelig—for å løse individuell og kollektiv lidelse.
  • Fordi tendensen hos alt liv er å overvinne hverandre, og som mennesker trenger vi å lære hvordan vi skal overvinne—ikke med religion, politikk, vitenskap eller handel, men med livskunst—med medfølelse, selvoppofrelse og visdom (forståelse, sympati og service).

Tronfjell Fredsuniversitet vil:

  • Tilby en konkret og unik plan i stor målestokk for kollektiv fred og individuell harmoni, som aldri tidligere har vært prøvd i denne verden.
  • Drive "Livskunst"- kurs på individuelt nivå, og internasjonale seminarer, konferanser, festivaler, utstillinger, osv., på kollektivt nivå. Også, potensielt, være vertskap for internasjonale fredsforhandlinger på diplomatisk og politisk toppnivå.
  • Tjene som et menneskelig fristed hvor mennesker møtes som mennesker og forholder seg til hverandre naturlig og spontant uavhengig av tro, overbevisning, rase, farge, rang, tittel eller posisjon; og som et menneskelig fyrtårn, som vil inspirere ikke bare individer, skoler, organisasjoner og institusjoner over hele verden, men også regjeringer, stater og De Forente Nasjoner.

 

 

Vi inviterer leseren til å delta i dette enestående prosjektet og gjøre det til virkelighet!

Tronfjell Fredsuniversitet er et prosjekt under tilblivelse. Prosjektet drives av Stiftelsen Tronfjell Fredsuniversitet (idé, planlegging og fondsreising, etb. 1993) og Tronfjell Fredsuniversitet Eiendom AS (anlegg, bygninger og eiendom, etb. 2010).

Betegnelsen "Tronfjell Fredsuniversitet" brukes med særtillatelse fra Det kongelige kunnskapsdepartement som ved brev av 24.11.2011 har gitt dispensasjon fra loven. Det presiseres at Fredsuniversitetet ikke har akkreditering etter universitets- og høyskoleloven.