Aktiviteter

Aktivitetene i Tronfjell Fredsuniversitet vil virke på to plan samtidig: individuelt og kollektivt.

Individuelt plan

Livskunst-kurs:

1. Lær kroppsspråket

Dette blir en "overlevelsesklasse" – en slags kroppens økologi – hvor deltakerne vil lære å overleve i
verden. Det vil bli fokusert på matvaner, livsstil, fysiske øvelser og avspenning, rett pusting, osv.

2. Les sinnet

Dette blir en "stillhetsklasse" for å oppnå innsikt i vår egen psykologi i fredfulle og harmoniske
omgivelser. Fokuset vil bli på mental avspenning, mental konsentrasjon og mental observasjon.

3. Kjenn ditt Selv

Dette vil bli en "filosofiklasse" hvor de store og fundamentale spørsmålene i livet undersøkes i lyset av
vår selv-identitet og vår selv-integritet. Spørsmål som "Hvem er jeg?", "Hvor kommer jeg fra og hvor
går jeg hen?", og "Hva er meningen med livet?", blir sentrale her.

Kursets innhold vil bli samstemmende med natur og vitenskap. Den årlige aktivitetssyklusen vil også
følge naturens gang:

Mars—April—Mai: Et tre måneders fordypningskurs i livskunst.

Juni—Juli—August: Tre eller fire tre-ukers intensivkurs i livskunst, og festivaler.

September—Oktober—November: Et tre måneders fordypningskurs i livskunst.

Desember—Januar—Februar: "Dvale" med "lei et rom for vinteren" for dem som ønsker å ha en
lang retreat. På grunn av vinterklimaet og snøforholdene i fjellet vil det ikke være kurs eller aktiviteter
for det generelle publikum.

Kollektivt plan

Et variert tilbud av kulturelle arrangement:

Fredsforum · Menneskehetsforum · Internasjonale konferanser for fred og menneskeverdighet

  • Internasjonale politiske og diplomatiske toppmøter
  • Seminarer
  • Utstillinger
  • Konserter
  • Teateroppføringer
  • Filmvisninger
  • Andre begivenheter
  • Årlige internasjonale musikkfestivaler for folkemusikk, urbefolkningsmusikk, sakralmusikk, etc.
  • Andre årlige festivaler.

Seminarer vil bli holdt hver weekend, og andre kulturelle arrangement vil bli holdt regelmessig gjennom hele den aktive sesongen.

De individuelle og kollektive aktivitetene kommer til å foregå samtidig.