Idé

Den sentrale ideen med Fredsuniversitetet er at det ikke finnes noen ytre fred uten indre fred, og at vi mennesker har alt latent i vårt indre for å realisere oss selv i full harmoni med våre omgivelser. Vi trenger bare litt stimulering i et gunstig miljø for den fullstendige utfoldelsen og manifestasjonen av vårt potensial, mye likt et bittelite frø i jorda som bare trenger varme, vann og lys for å vokse til et kjempestort tre. Det er dette Fredsuniversitetet søker å bringe til veie.

På denne måten vil Fredsuniversitetet fokusere på det menneskelige vesen og vårt ubrukte potensial som en nøkkel til fred i verden. Det vil omfatte en fullstendig kunnskap om mennesket – fysisk, mentalt og åndelig – og med naturens hjelp arbeide for å virkeliggjøre den fullkommenheten som allerede finnes i mennesket. Gjennom å lære kroppens språk og å lese vårt sinn, skal vi kjenne vårt Selv. I en materialistisk verden hvor økonomi og handel hersker enerådende, ser vi ofte at de som har fått sine basisbehov tilfredsstilt mangler et åndelig formål med livet. Fredsuniversitetet sikter mot å bøte på denne ubalansen ved å vektlegge nødvendigheten av et helhetssyn på menneskelig liv og et meningsfullt perspektiv på menneskeheten.

Årsakene til krig, vold, grådighet, undertrykkelse, egoisme, forurensning og økologiske katastrofer, finnes i vårt eget sinn og skyldes mangel på Selv-kunnskap og menneskelig forståelse. På grunn av dette har vi så mye uvitenhet, mental umodenhet og åndelig analfabetisme, som igjen fører til så mye aggresjon og ødeleggelsestrang i verden. Videre er halvparten av alle våre såkalt ”beste hjerner” direkte engasjert i krigsindustrien, og størsteparten av all utdannelse, vitenskapelig forskning, handel og ressurser brukes til å
mate krigsmaskineriet, og på en eller annen måte til å bekjempe hverandre. Det vi trenger, er medmenneskelighet, for det samme universelle hjertet banker i oss alle, og menneskehetens kjerne er en enhet med en åndelig dimensjon som er lik for alle.

Fredsuniversitetet vil ikke bli et universitet i vanlig forstand med eksamener, diplomer og grader, hvor læring er basert på tilegnelsen av informasjon. I stedet vil det bli et transnasjonalt forum for fred og menneskeverdighet – et inspirasjonssenter for menneskeheten og menneskelige muligheter – fritt for dogmer, ’ismer’ og fordommer, og uavhengig av organisasjoner, religioner, ideologier, og politiske eller åndelige trender – åpent for alle, uten hensyn til alder, kjønn, rase, mental legning eller tilhørighet.